Kullanım Sözleşmesi

Tanımlar

Kullanıcı : Siteye üye veya ziyaretçi olarak giren tüm gerçek ve tüzel kişilikleri ifade eder.

Üye : Kendi isteğiyle kullanıcı adı ve parolasını belirlemiş tüm gerçek ve tüzel kişilikleri ifade eder.

Ziyaretçi : Herhangi bir üyelik başvurusunda bulunmaksızın siteyi ziyaret eden , sitede yer alan bilgi ve belgeleri görüntüleyen internet kullanıcılarını ifade eder.

e-posta : diğer adıyla e-mail , elektronik posta adreslerini ifade eder.

Genel Şartlar ve Hizmet Tanımı

www.ustabulunur.com sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar kullanım sözleşmesini okuyup peşinen onayladıklarını kabul ederler.

Kullanım sözleşmesini okumayan, onaylamayan veya birden çok kurala itiraz edenler www.ustabulunur.com sitesini kullanmamalı derhal terk etmelidirler.

www.ustabulunur.com kullanım sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında www.ustabulunur.com sitesinden hizmet alma (Hizmetler ve hizmetlere ait vasıflar, üyelik statülerine göre değişmektedir ) imkanına sahip olur.

 

Ziyaretçilerin Yükümlülikleri

www.ustabulunur.com sitesinde yer alan tüm bilgi ve belgelerin bir kısmı veya bütün içerik her an değişebilir nitelik taşımaktadır. Hizmet olarak sunulan adres , telefon iletişim bilgileri gibi verilerde yazım hatası, yanlışlık değişiklik yada düzeltme gerektiren unsurlar olabilir. Bu nedenle ziyaretçi , sitede yer alan bilgi ve belgelerin kontrolünü yapmakla yükümlüdür. Site içeriğinde yer alan bilgilerden kaynaklanan zararlardan dolayı www.ustabulunur.com hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üyelik gerçek yada tüzel kişi veya kurumlarca oluşturulmuş olan gerçek yada tüzel kişiliklerin adres , telefon , iletişim bilgileri ve diğer tüm bilgiler üye olan gerçek yada tüzel kişilikleri bağlar. Bu konuda www.ustabulunur.com sitesi ve site yöneticiler hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Üye'nin Yükümlülükleri ( Tüm Gerçek ve Tüzel Üyeleri Kapsar )

Üye www.ustabulunur.com servisinden yararlandığı sırada, kayıt forumunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu ( parola unutma gibi ) durumlarında bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu durumlarda üyeliğinin sona erebileceğini ,

www.ustabulunur.com alan adı altında barındırılan web sitesine ait, yazılı ve görsel metaların telif hakkının www.ustabulunur.com'a ait olduğunu ve izinsiz olarak kopyalanamayacağını ,

www.ustabulunur.com servisini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce , ifade ve tüm bilgiler ile www.ustabulunur.com ortamına eklediği dosyaların , gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve www.ustabulunur.com'un bu dosyalardan ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını ve hatalı ,
eksik yada kasıtlı bilgi ve eylemlerden doğan zararlar ile doğacak hukuki sonuçları peşinen kabullendiğini ,

Servislerin kullanımı sırasında kaybolabilecek ve/veya eksik alınacak , yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan www.ustabulunur.com' sorumlu olamayacağını ,

www.ustabulunur.com' da sunulan hizmetlere www.ustabulunur.com tarafından belirtilen şekil dışında veya yetkisiz şekilde ulaşmayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiş-tirmemeyi , değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmayı ve sözü geçen maddelere uyulmadığı durumlarda www.ustabulunur.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları tazmin etmeyi,

Üye verilerinin yetkisiz kililerce okunmasından dolayı oluşabilecek zararlardan www.ustabulunur.com sorumlu olamayacağı,

Tehdit edici , ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar, bilgiler, belgeler, resimler ve her türlü meta göndermemeyi,

Kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzları genel ahlak , toplumsal düzen, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ,

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, ciğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayınlanmaması ve/veya yayından kaldırılması durumunda hiçbir hak talep etmeceğini,

www.ustabulunur.com'dan izin almadan www.ustabulunur.com servislerini ve bilgilerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

www.ustabulunur.com' dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davranıldığı takdirde www.ustabulunur.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma veya üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu; bu durumda üyenin herhangi bir geri ödeme yapılamayacağını veya maddi/ manevi tazminat , hak ve talepte bulunamayacağını,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta , yazılım virüsü (vb.) gibi gönderme yetkisi olmayan postaları göndermemeyi ve dağıtmamayı ,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi kötü amaçla kullanmamayı,

Üye, "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemlerden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu

kabul veyan ve taahhüt etmiştir.

www.ustabulunur.com Üyelik Sistemi

www.ustabulunur.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "parola"ya sahip olur "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "Kullanıcı adı" farklı iki üyeye verilemez.


"Parola" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı istediği zaman parolasını değişti-rebilir. Parola'nın seçimi ve korunması tamamıyle kullanıcının sorumluluğundadır. www.ustabulunur.com parola kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

www.ustabulunur.com' Verilen Yetkiler

www.ustabulunur.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya sistemi tamamen durdurabilir.
Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.ustabulunur.com'un üyelerine, ziyaretçilerine veya üçüncü şahıslara karşı hiç bir sorumluluğu olmayacaktır. www.ustabulunur.com'un faaliyet ve yayınlarının geçici ya da kalıcı olarak durdurulması durumunda hiçbir kullanıcı tazminat veya maddi/manevi hak talep edemez.

Kullanıcı adı ve parolası www.ustabulunur.com tarafından Üye'ye sunulacak başvuru alanlarının eksiksik doldurulmasından ve eposta adresine gönderilen doğrulama bağlantısına üye tarafından tıklanmasından sonra geçerli olacaktır.
www.ustabulunur.com tüm, üyelik şartlarını yerine getirmiş ve onaylanmış Üye'ye ait ikinci bir üyeliğin kullanımını süresiz engelleyebilir veya iptal edebilir.

www.ustabulunur.com ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla bu koşullarda değişiklikler yapabilir yeni maddeler ilave edebilir.

www.ustabulunur.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ek servisler açabilir bazı servisleri kısmen veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.

www.ustabulunur.com üyeler arasında talep/teklif ve sonuçları kendisine bildirildiği takdirde duyurmaktan başka hiçbir mecburi sorumluluğu yoktur.

www.ustabulunur.com'a yapılan tüm başvurular, gönderilen bilgi, belgeler ve e-postalar www.ustabulunur.com yöneticileri tarafından kontrol edilip uygunsuz olanlar kabul edilmeyebilir, yayınlanmayabilir ya da yayından kaldırılabilir.
www.ustabulunur.com yöneticileri tarafından , genel ahlak kurallarına, toplumsal düzen ve hukuk kurallarını ihlal eden rumuz , parola , resim, grafik , e-posta vs. tesbit edildiğinde kullanıcının bloke edilerek sistemden uzaklaştırılmasını sağlayabilir. Bu durumda kullanıcı hiçbir hak talep edemez ve doğacak hukuki sonuçlara peşinen rıza göstermiş sayılır.

www.ustabulunur.com, kullanıcıları tarafından gönderilen bilgi, belge,resim, grafik, bütün dosya ve içeriklerinin orjinal olmamasından , telif hakkına haiz olmasından,çalıntı ya da alıntı olmasından kopya ya da ekleme olmasından , hatalı ya da kusurlu olmasından toplumsal değer ve hukuk kurallarına aykırı olmasından dolayı hiçbir suretle sorumlu tutulamaz. Kullanıcı tarafından gönderilen bütün belge ve bilgilerin içeriklerinin telif hakkı , orjinalite , doğruluk araştırması yapılması mümkün olmadığından bütün sorumluluk gönderene aittir.

www.ustabulunur.com Kayıtlarının Geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.ustabulunur.com defter kayıtlarıyla, bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten www.ustabulunur.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yürürlük

Kullanıcı üyelik formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih

www.ustabulunur.com dilediği zaman her hangi bir neden belirtmeden bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

www.ustabulunur.com üyesi istediği zaman üyeliğini fesih edebilir, fakat ücretli üyelik sınıfı dahilindeyse ödediği üyelik bedelini geri isteme hakkına sahip değildir; üyelik başvurusu yapmakla bu maddeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

İstek ve Şikayetlerin Bildirilmesi

www.ustabulunur.com hakkında soru ya da varsa şikayetler info@ustabulunur.com adresine e-posta ile bildirebilir.

Bu site içerisinde yeralan tüm yazılı ve görsel malzemelerin telif hakları www.ustabulunur.com 'a aittir. Basılı veya elektronik bir ortamda hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.